Länsstyrelsen kritiserar Telia

Telia får kritik från länsstyrelsen för att ha misskött informationen i samband med det teleavbrott som i mitten av maj drabbade 45 000 abbonenter i länet.
Enligt samstämmiga uppgifter från flera berörda myndigheter kom informationen om avbrottet mycket sent och var i flera fall bristfällig. Länsstyrelsen ber nu Telia att se över sina rutiner för avbrottsinformation.