Antalet inbrott ökar i länet

Inbrott och misshandel, det är två typer av brott där anmälningarna i länet ökat hittills i år, visar statistik från Brottsförebyggande rådet.
Under första halvåret anmäldes drygt 6000 brott i Jämtlands län, och det är en liten ökning jämfört med samma period i fjol. Även i landet som helhet ökar antalet anmälda brott något.