Störst ökning av läkemedelskostnaderna i länet

Kostnaderna för läkemedel fortsätter att öka, och landets största ökning står Jämtlands län för.
Här i länet ökade kostnaderna för läkemedel med drygt 10 procent, och det är en nästan dubbelt så stor ökning jämfört med landet som helhet. Men ökningstakten har stannat upp, eftersom flera stora patent på läkemedel har gått ut och att läkemedelsreformen har införts. Reformen innebär att Apoteket ska byta till billigaste läkemedel när det finns likvärdiga och det leder till prispress när patenten går ut.