Patient fick lida när sköterskor slarvade

Socialstyrelsen kritiserar två sommarvikarierande sjuksköterskor vid ett sjukhem i Härjedalen för att ha utsatt en 85-årig man för onödigt lidande.
Det var förra sommaren som mannen, som en vecka tidigare opererats för benbrott, föll på nytt och gjorde illa sig. Brister i dokumentationen gjorde att mannen inte fick den vård han behövde. Den fördröjdes ett par veckor. Sköterskorna, som var tillfälligt anställda, kritiseras av socialstyrelsen, medan sjukhemmet anses ha förbättrat sina rutiner så att liknande saker inte ska behöva ske.