östersund

Polis påminns om tid för överklagan

Den polis i länet som dömts för att ha misshandlat sin sambo hade fått anstånd fram till den sista januari med att komplettera bevisen i överklagandet av Tingsrättens dom om grov kvinnofridskränkning.

Polismannen får nu ett påminnelse från Hovrätten, eftersom han fortfarande inte lämnat in någon komplett överklagan. Om han inte gör kompletteringen inom en vecka så riskerar han att Hovrätten avvisar hans överklagande av Tingsrättens dom.