Östersund

Stor målsättning i tillväxtprogramm

Attraktiva mötesplatser för ungdomar och bättre flygförbindelser hör till det som behövs för att nå målet 70 000 invånare i Östersund till år 2020.

Bättre företagsklimat, fler bostäder och offensiv marknadsföring krävs också. Förslaget till tillväxtprogram i Östersund är nu klart och ute på remiss fram till 28 februari. 23 april ska kommunfullmäktige fatta besluta i frågan.

- Vi har högt uppsatta mål som vi alla måste arbeta tillsammans mot för att kunna uppnå, därför är det viktigt att tillväxtprogrammet har en så djup och bred förankring som möjligt, säger kommunalrådet AnnSofie Andersson.