Jämtlands län

Nytt stålbad väntar LT och ÖP

Lokaltidningarna LT och ÖP tvingas sannolikt säga upp fler anställda. Orsaken är att annonsintäkterna förväntas minska under året och tidningarna måste spara 6 miljoner kronor.

- Det kommer att bli tufft och många är oroliga, säger tidningingarnas vd Göran Henriksson till Radio Jämtland.

Förra året bantade företaget budgeten med fem miljoner, bland annat genom att slå ihop flera redaktioner. Den 10 mars ska det nya sparpaketet läggas fram för styrelsen.

- Vi ska försöka hitta smarta lösningar som inte påverkar tidningarna i stort, säger Göran Henriksson. Som exempel tar han upp att LT och ÖP nu har gemensamma redaktioner för webb-, sport- och familjesidor.