Församlingar kommer att försvinna

Inom tre år kommer mer än en tredjedel av församlingarna i Svenska kyrkan att försvinna genom sammanslagning, uppger tidningen Nya Dagen.
Orsaken är att en stor del av församlingarna inte uppfyller kyrkoordningens krav på att fira gudstjänst minst en gång i veckan. I dag har många församlingar dispens från den regeln, och ofta har församlingar i näraliggande pastorat gemensam gudstjänst. Men enligt det senaste kyrkomötesbeslutet måste de församlingar som senast vid årsskiftet 2005/2006 inte klarar kraven läggas ned eller gå samman med en annan församling.