Tullstationen i Storlien är obemannad

Det finns ingen fast personal vid tullstationen i Storlien.
De tre stationerade vid stationen har ledigt av olika skäl. Även på norsk sida tar semestertiderna ut sin rätt. Sammantaget görs inga stickprovskontroller. -Kommer det något tips kan det ändå hända att det blir ett tillslag, säger Jan-Erik Kertuu som är tillförordnad gränskyddschef vid tullverket.