jämtlands län

Turistföretagare i samarbete lockar fler

En grupp turistföretagare i Jämtland & Härjedalen samarbetar med Exportrådet & Visit Sweden för att öka antalet internationella besökare till länet. Genom att titta på efterfrågan från den holländska marknaden ska företagen anpassa sina produkter. Målsättningen är att erbjuda skräddarsydda produkter för holländarna.