KROKOM

Fyra byskolor kan läggas ned

Flera byskolor i Krokom hotas av nedläggning. Barn- och utbildningsnämnden har kommit med ett förslag, som nu ska till budgetberedningen, om hur man nästa år ska kunna spara. I det ingår nedläggning av fyra byskolor.

Nämnden pekar inte ut vilka skolor, men i en översyn som gjorts av skolorna i Alsen/Nälden och Offerdals rektorsområden, och som nu går ut på remiss, resoneras det om vad nedläggning av skolorna i Ytterån, Kaxås, Västbygdens eller Hovs skola skulle innebära.

Om det blir nedläggningar av byskolor kommer de ske tidigast läsåret 2010/ 2011.

Nämnden måste spara 11,1 miljoner kronor nästa år och skolnedläggningar ingår i en så kallad bruttolista på mellan 12 och 13 miljoner, som också innehåller förslag som till exempel nedläggning av alla biblioteksfilialer.