Länet

Lågkonjunktur ger färre dödsolyckor

Påsktrafiken står för dörren och lär tyvärr innebära fler döda och svårt skadade i trafikolyckor. Men första kvartalet i år minskade dödsolyckorna med hela 37 procent på landets vägar, jämfört med samma period förra året.

I Jämtlands län har två människor dött i trafiken, varav en i en snöskoterolycka, under perioden januari till mars i år - vilket är lika många siffror som under samma period i fjol.

Lågkonjunkturen tros ha bidragit till de minskade, eller i vårt län oförändrade, dödssiffrorna eftersom trafikmängden minskat under början av året.

Detta enligt VTI, Väg- och trafikforskningsinstitutet.