JORM

Skolan i Jormvattnet nedläggningshotad

Skolan i Jormvattnet är återigen ifrågasatt. Elevantalet har minskat till sex elever från förskola till mellanstadium.  Därför vill den politiska ledningen flytta eleverna till Gäddede.

Den styrande alliansen i Strömsund föreslog förra året att den skulle läggas ned, men fick inte majoritet för det.

Men för att genomföra en flyttning behövs stöd från Rättvis Demokrati och det är oklart hur det partiet ställer sig idag.

Partiet har tidigare föreslagit att skolan fortsätter i Jormvattnet, men i en annan byggnad, eftersom den nuvarande behöver rustas upp enligt Rättvis demokrati.