NORRLAND

Friare flygvägar

På torsdagen införde Luftfartsverket fri flygning över 9 000 meters höjd i luftrummet över Norrland. Det ger rakare och kortare flygvägar, spar bränsle och minskar utsläpp.

Som vi berättat tidigare har andra lättnader i reglerna för flygrutter redan lett till att ett 60-tal norska inrikesplan passerar över länet varje dag på väg mellan södra och norra Norge.