sverige

Många viltolyckor rapporteras inte

Många viltolyckor rapporteras inte till polisen. Det menar älgskadefondsföreningen. Totalt inrapporterades det förra året 39 527 viltolyckor men en forskningsrapport framställd vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU visar att olyckstalet kan vara det dubbla.

Resultatet av forskningsrapporten för viltolyckor bygger på djupintervjuer med bilister. Intervjuerna visar att ungefär 60 procent av rådjursolyckorna och 30 procent av älgolyckorna inte kommer med i statistiken.

Statistik som ligger till grund för Vägverkets bedömning för förebyggande åtgärder. Statistiken ligger till grund för Vägverkets bedömning för förebyggande åtgärder.

- Vi blev väldigt förvånade över resultatet. Vi hade förväntat oss ett betydligt mindre mörkertal jämfört med Viltolycksprojektet som gjordes på sent 70-tal, men det verkar nästan oförändrat, säger Andreas Seiler, forskare vid SLU.