länet

Skepsis mot förslag om hårda tag i skolan

Det nya lagförslaget om hårdare straff för bråkiga skolelever har mötts av stor skepsis. Förslaget innebär bland annat att skolan ska införa kvarsittning på morgonen, så kallad försittning, innan skolan börjar.