LÄNET

Många söker sommarkurser

Idag är det sista datumet att söka till höstens utbildningar på högskolor och universitet runt om i landet.

Lågkonjunktur brukar betyda fler studerande och en föraning om att sökandetrycket ökar finns i ansökningarna till årets sommarkurser.
- Det är i det närmaste en fördubbling, berättar Margaretha Lindhagen, utvecklingsledare på Mittuniversitetet.

Sommarstudentern utgör ungefär tio procent av Mittuniversitetets underlag. Ifjol bidrog sommarkurserna med motsvarande 400 helårsstudenter. Än finns inga siffror för årets sommarkurser men universitetet ser helt tydligt en ökning.

Enligt Verket för högskoleservice, VHS, har ansökningarna i landet ökat med nära 50 procent jämfört med ifjol, en siffra som kan antas hänga samman med konjunkturen.
- Det är en gammal sanning att när arbetsmarknadsläget är dåligt är det fler som väljer att läsa på univeristet, säger Margaretha Lindhagen på Mittuniversitetet.