KROKOM

Tandläkare upptäckte inte cancer

En äldre kvinna sökte upprepade gånger hjälp hos folktandvården i Krokom för att få svar på vad det var för knöl hon kände i tungan.

Inte förrän efter ett drygt halvår, då hon blivit remitterad till sjukhus, fick hon veta att hon drabbats av cancer i munnen.

Socialstyrelsen kräver nu att folktandvården stramar upp sina rutiner kring undersökningar av patienter samt skriver tydligare remisser så att missförstånd och förseningar undviks.