LÄNET

Myndigheter mot organiserad brottslighet

Nio myndigheter utvecklar samarbetet mot grov organiserad brottslighet.

Igår samlades cheferna för de nio myndigheter som tillsammans har regeringens uppdrag att mobilisera mot den grova organiserade brottsligheten.

Myndighetscheferna beslutade att inrätta ett Samverkansråd.

- Genom att bilda ett Samverkansråd stärks våra möjligheter att arbeta strategiskt mot den grova organiserade brottsligheten. Om alla myndigheter samlat vidtar åtgärder inom var och ens område blir effekten så mycket större, säger rikspolischef Bengt Svenson.