östersund

Kommunen bryter löfte om arbetskläder

Trots beslut i kommunfullmäktige förra året kan beslutet om att personal inom vård och omsorg i Östersund ska få fria arbetskläder komma att ändras.

- Det är inte möjligt i dagsläget säger Katarina Nyberg Finn (S), ordförande i vård och omsorgsnämnden i Östersund kommun.

Beslutet fattades i september förra året men sedan dess har det hänt mycket.

- Vi ska spara nästan 35 miljoner på två år. Om vi dessutom ska införa fria arbetskläder, som inte är inräknat i budgeten så måste ytterligare besparingar göras inom verksamheten, säger Katarina Nyberg Finn.

- Det har varit vår ambition att vi ska ha fria arbetskläder inom vård och omsorgnämnden och vi fattade beslut i frågan i förra året men sedan beslutet fattades har det hänt mycket. Vi ska spara nästan 35 miljoner på två år. Om vi dessutom ska införa fria arbetskläder, som inte är inräknat i budgeten så måste ytterligare besparingar göras inom verksamheten.

Vård och omsorgsnämnden kommer fatta beslut i frågan under nästa vecka. Ärendet tas senare upp på kommunfullmäktige.