OVIKEN

Protestmöte mot uran

I Oviken genomförs i dag ett möte och en protestmarsch för att markera motståndet mot det Oviksborna befarar ska bli en urangruva.

Ett kanadensiskt företag har provborrat och hittat brytvärda mängder uran i området. Några möjligheter till gruvdrift finns för närvarande inte.

Mötet hålls i bygdegården och arrangeras i samarbete med ett studieförbund.