LÄNET

Myndigheter i länet mobiliserar mot svininfluensan

Kommunerna i länet förbereder sig för att den nya svininfluensan. Idag diskuterades hur den ska mötas när Krisberedskapsrådet träffades.

Kommunerna börjar se över sina planer och förbereda sig för om länet skulle få ett stort antal fall av den nya svininfluensan. Det handlar om att säkerställa samhällsviktig verksamhet.

- Vi måste se hur vi ska klara en minimibemanning av viktig verksamhet, som tex vård och omsorg, säger Lars Åke Wallin som är säkerhetschef i Östersunds kommun.