Nordmaling

Renbetestvist tas upp i HD

Högsta domstolen, HD, har beslutat att ta upp den segslitna tvisten mellan markägare och samebyar i Nordmaling, söder om Umeå.

Både tingsrätt och hovrätt har tidigare dömt till renägarnas fördel, och gett dem rätt till vinterbete med hänvisning till ”urminnes hävd”.

Ett hundratal markägare överklagade hovrättsdomen som kom 2007.