LÄNET

Elever oroas av lärarvarsel

Stökigare klasser, sämre studiero och mindre hjälp från lärarna. Det befarar gymnasieelver i Östersund som nu kommer att drabbas av lärarvarslet på länets gymnasieskolor.

Tidigare idag berättade vi att Jämtlands gymnasieförbund varslar ett hundratal gymnasielärare om uppsägning på grund av den ekonomiska krisen och ett minska antalet gymnasieelever.

Mikael Cederberg, chef på Jämtlands gymnasieförbund, säger till Radio Jämtland att Specialpedagogik och syo kan drabbas, kompetensutvecklingen kan bli mindre, det kommer att bli större klasser och man ska fokusera mer på kärnverksamheten och dra in på temadagar och utvecklingsprojekt - något som möts av mindre positiva röster hos gymnasieeleverna i Östersund.

100 lärare har alltså varslats, men det handlar om neddragningar motsvarande 50-60 heltidstjänster.