sverige

Balanskrav kan komma att mjukas upp

Regeringen ska utreda om det kan bli en uppmjukning av det så kallade balanskravet för kommunerna. Det skulle innebära att de tillåts ta med sig ett underskott i sin budget till kommande år. Orsaken är den svåra lågkonjunktur som just nu råder.