KROKOM

Tummen ner för församlingsnamn

Föllingebygdens församling är ett olämpligt namn på de sammanslagna församlingarna Föllinge, Hotagens och Laxsjö i Krokoms kommun.

Det framhåller Lantmäteriverket i ett yttrande till Härnösands stift som vill slå i hop församlingarna.

Lantmäteriverket föreslår i stället Föllinge församling efter den största av de tre församlingarna.