Östersund

Fördjupad analys av ny arena för vintersport

Det är bråttom att utvärdera alternativen till ny arena för issporter i Östersund. Tidsplanen ligger fast - kommunpolitikerna ska fatta beslut, om arenan och dess placering, i mitten av juni.

Nu ska tjänstemännen göra en fördjupad analys även av det privata initiativet, det så kallade Vinterpalatset, på universitetsområdet. Tjänstemännen ska också räkna fram kostnader för köp av mark till de placeringsalternativ som presenterats i kommunens egen arenautredning.

- Mittuniversitetet och dess forskning inom bland annat idrottsområdet är strategiskt viktig för regionen.

Därför vill politikerna ha utrett om kommunens behov av isytor går realisera inom Vintersportalternativet, säger biträdande kommundirektören Bert Olof Åkerström till SR Jämtland.