ÖSTERSUND

Föräldrar anmäler förskola

Föräldrarna till två barn på en förskola i Östersund har gjort en anmälan till Skolinspektionen om att deras barn inte får det stöd de behöver.

Skolinspektionen begär nu svar på vad förskolan gjort för att sätta sig in i barnens situation och vad som gjorts för att hjälpa dem.