HÄRJEDALEN

Socialnämnden kan tvingas avgå

Socialnämnden i Härjedalen har haft så dålig styrning och kontroll över verksamheten att de inte bör få ansvarsfrihet. Det anser kommunens revisorer. Det här kan innebära att hela nämnden tvingas avgå.

Budgeten har överskridits med miljonbelopp eftersom beslut om personalneddragningar inte genomförts.

Ordförande i socialnämnden Gunilla Hedin försvarar sig med att antalet anställda har reducerats till viss del. Men samtidigt har det anlitats timvikarier ute i verksamheten i sådan omfattningen att besparingen inte blivit så stor. Det är nu fullmäktige som avgör om nämnden får sitta kvar.