Länet/landet

Uppåt för sågverken

Det ser ljusare ut för sågverken och det är den svaga kronan som gör att efterfrågan ökar. 

- Vi säljer mycket i Euro, Dollar och norska kronor, berättar Anders Nilsson som är förman vid Rödins trä i Skanderåsen, där man märkt av hur kronraset ökat efterfrågan.

Anders Nilsson hyser också gott hopp om att trävarupriserna ska gå upp den närmaste tiden.