Alsen

Splittring om skolorna i Alsenbygden

En strid har blossat upp mellan föräldraföreningar i Alsenbygden. Det handlar om vilken av två skolor som ska finnas kvar när elevunderlaget bara räcker till en, Västbygdens skola eller Hovs skola i Alsen. Anklagelser om falska fakta och själviska motiv splittrar byarna.

Lars Eriksson i Västbygdens föräldraföreningen säger att föräldrarna vid Hovs skola vänt sig emot deras försök att rädda skolorna.
- Vi ville kämpa tillsammans för att skolorna skulle vara kvar, säger han till Radio Jämtland.

Enligt en insändare som Västbygdens föräldraförening står bakom har Hovs föräldraförening farit med falska och ensidigt negativa fakta för att lyfta fram sin egen skola som det bästa alternativet. Hovs föräldraförening och anser å sin sida att dom bara påpekat felaktigheter i kommunens beräkningar och själva bara har fokus på vad som är bäst för barnen.

- Vi vill säkerställa en bra utbildning för våra barn, säger Mats Mattiasson för Hovs föräldraförening. Han anser att dom bästa förutsättningarna för skolan finns i Alsen och vid Hovs skola.

Det båda parter är överens om är att det är olyckligt att situationen skapat osämja mellan byarna.
- Vi är inte så många som bor här ute ändå så det känns onödigt att behöva bråka, säger Lars Eriksson i Västbygden.