Lukt från bondgård prövas av Miljööverdomstolen

Utgången av ett pågående rättsfall i Norrbotten väntas kunna få stora konsekvenser för Sveriges alla bönder, i synnerhet de som har sin gård i närheten av andra bostadshus. Bonden Roger Larsson dömdes av miljödomstolen att bygga om sin ladugård för drygt en miljon kronor på grund av lukt. Han har backats upp av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, när domen nu överklagats till Miljööverdomstolen.