Underkända kan få ett extra skolår

Elever som inte får godkänt i grundskolan ska kunna tvingas till ett extra år. Regeringen lägger förslaget om att förlänga skolplikten till 17 års ålder på måndag i propositionen om en ny skollag.

Redan i dag förekommer att elever får gå ett extra år. Men när de fyllt 16 omfattas de inte längre av skolplikten.

- Det är tillåtet att gå om en årskurs, men eftersom skolplikten slutar vid 16 innebär det att många hoppar av, säger skolminister Jan Björklund (FP) till Dagens Nyheter.

Björklund berättar att regeringsförslaget innebär att eleverna ska få specialsydd undervisning under extraåret.

- En del behöver speciallärare, en del behöver helt enkelt mer tid, säger han.

Björklund anser att förändringen behövs för att tydliggöra grundskolans skyldighet att inte släppa iväg grundskoleelever som inte klarat sig till gymnasiet. Han vill dock att extraåret ska sättas in så tidigt som möjligt, hels redan i årskurs tre när det finns en första indikation via de nationella proven i svenska och matematik.

- Syftet med de här proven är ju att tidigt få syn på dem som inte nått målen, säger han till Dagens Nyheter.

Björklund lovar att det också ska bli möjligt för elever att frivilligt gå om ytterligare ett år./TT