Östersund/Sundsvall

Soporna allt oftare på rätt plats

Sopsorteringen fungerar allt bättre i Östersunds kommun. Renhållningsenheten har låtit analysera det avfall som körs till Sundsvall för förbränning och kommit fram till att andelen förpackningar som felaktigt hamnar bland det brännbara har sjunkit från 40 till 30 procent sedan ifjol. Det totala soplasset har också minskat, men det förklaras av minskad konsumtion kopplat till lågkonjunkturen, enligt kommunen.