Östersund

Lågkonjunktur lockar fler att studera

Många vill studera när det är ont om jobb på arbetsmarknaden. Mittuniversitetet har 500 fler studenter som börjar i höst jämfört med förra hösten.

Totalt startar 110 utbildningsprogram vid Mittuniversitetet i höst. Betydligt färre program än tidigare år ställs in på grund av för få sökande.

Även antalet ansökningar till Mittuniversitetet ökade stort i år, med över 40 procent.