JÄMTLANDS LÄN

Tomtägare betalar 8000 för mycket

7 av 10 markägare i länet betalar för hög fastighetsskatt, som mest 8 100 kronor.

I genomsnitt betalar fastighetsägare med obebyggd tomt 1 400 kronor för mycket varje år. Och värsta drabbade är tomtägare i Åre som får betala drygt 8000 kronor för mycket. Det visar en undersökning som gjorts av Villaägarnas riksförbund.

Ägare till obebyggda tomter betalar fastighetsskatt utan något tak, vilket innebär 1 procent av marktaxeringsvärdet i årlig skatt. Marktaxeringsvärdet ska i princip motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Men undersökningen visar att avvikelserna är mycket stora.

- Värderingen av obebyggda tomter vid taxering är ett lotteri. Eftersom fastighetsskatten saknar ett tak står tusentals kronor på spel, säger Håkan Lindén regionchef på villaägarnas Riksförbund.

De för höga marktaxeringsvärdena har också stor betydelse för alla tomträttshavare. De ger höjda friköpspriser och - när omreglering är aktuell - höjda avgälder.