ÖSTERSUND

Arla och Milko i mejerikamp

Mejerijätten i Sverige, Arla, håller med Milko om att det är en kamp om marknadsandelar, och att det är en en prispress som drabbar mjölkbönderna. Man kommer därför att infinna sig när Milko bjuder in till samtal om samarbete, som Milko aviserade förra veckan.

- Vi komemr att behandla det här väldigt seriöst och ha konstruktiva samtal, säger Åke Hantoft, vice ordförande i Arlas styrelse och mjölkbonde på Ösarps Gård i Laholm.

Han menar att det viktigaste är att stärka lönsamheten för bönderna.

Han tror att det i framtiden blir en eller två starka aktörer och sedan många små mejerier på lokala marknader. Och det kan börja med ett industrisamarbete mellan mejerierna.

- Det är svårt att bibehålla den lokala och regionala marknader. Vi tror att tiden är förbi där man kan låsa in sig på en marknad, säger Åke Hantoft.