KROKOM

Fler ungdomar får feriejobb i Krokom

I Krokoms kommun blir det nu fler ungdomar än planerat som får feriearbete i sommar.

Kommunchefen föreslår att det tas 100 000 kronor ur näringslivsavdelningens budget så att kommunen kan ordna feriplatser för ytterligare 20 ungdomar.