STRÖMSUND

Vindkraft leder till arbete

Nu examineras den första kullen av Vindkraftstekniker från Hjalmar Strömerskolan. Efter två års studier med både teori och praktik har sju av nio studenter fått jobb inom vindkraftsbranschen redan innan utbildningen är klar.

Till hösten startar en ny omgång av den tvååriga utbildningen och till den är det nytt rekord i antal sökande.