BERG

Dödsfall i omsorgen granskat

En 87-årig kvinna vid ett korttidsboende i Berg fick inte den vård hon skulle ha och avled efter en vecka. Socialstyrelsen kräver nu att rutinerna åtgärdas.

Rehabilitering och medicinering hade uteblivit och kvinnan hade flyttats runt mellan olika avdelningar.

Socialstyrelsen ställer nu krav på åtgärder vid boendet och de har även uppmärksammat att det generellt finns patientsäkerhetsrisker inom kommunens kortidsverksamheter.

Det var dottern som anmälde korttidsboendet efter att hennes mamma avlidit.