JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND

160 miljoner till jobb och utveckling

Jämtland och Västersnorrland får 160 miljoner kronor till jobb och utveckling. Pengarna går till 23 projekt, bland annat ska den alpina riksskidanläggningen i Åre förbättras.

Cirka 82 (81,7) miljoner kommer från EU:s strukturfond och resten från medfinansiärer från länsstyrelser, kommuner och övriga offentliga organisationer - samt privata företag i mellersta Norrland.

- Det känns bra att veta att medel från Europeiska socialfonden redan nu bidrar till att 3 500 personer i mellersta norrland genomgång kompetenshöjande åtgärder istället för att vara arbetslösa och idag har vi beslutat om ytterligare 300 platser, säger landshövding Britt Bohlin.