Östersunds kommun

Stora skillnader i gymnasiebehörighet

Antalet behöriga elever till gymnasiet skiljer stort mellan olika skolor i Östersunds kommun. På Vallaskolan har samtliga elever behörighet - medan det bara är 76 procent av Parkskolans nior som klarar inträdeskraven.

Ingemar Fors, rektor på Parkskolan, säger till Radio Jämtland att huvudorsaken är att man i höstas startade upp en förberedelseklass för nyinkomna flykting- och invandrarungdomar. För dem finns inga rimliga förutsättningar att nå upp till de nationella målen i varje ämne - och det slår igenom i betygsstatistiken.

Vallaskolans rektor Mats Bark säger att deras goda resultat bland annat beror på ett stort engagemang från föräldrar som stöttat sina barn, samt att eleverna varit studiemotiverade.