Åre kommun

Kommunen försenad med vattentäkter

Åre kommun vill ha ytterligare tio år på sig att anlägga grundvattentäkterna i Englandsviken och Långnäset. Enligt en vattendom från 1994 skulle anläggningarna vara klara i slutet av den här våren, men Åre kommun skriver i sin ansökan till Miljödomstolen att utbyggnaden försenades på grund av förberedelserna av alpina VM 2007.

Inför VM-tävlingarna krävdes en betydande satsning på utbyggnad av antalet bäddar, vägar och annan infrastruktur. Det gjorde att kommunen höll tillbaka andra satsningar. Och efter 2007 har kommunen inte lyckats hitta lediga entreprenörer som kan anlägga vattentäkterna.

Men kommunen menar att det är viktigt att slutföra anläggningarna för att kunna komma ikapp kravet på allmän vattenförsörjning i Åredalen. Och skulle tillstånden förfalla skulle konsekvensen kunna bli förödande för de berörda områdena. Utbyggnaden av de områdena som berörs har skett i en omfattning som tidigare inte var förutsedd och består idag av både permanenta boendenoch fritidsboende, skriver kommunen i sin ansökan till Miljödomstolen.