Östersund

Slarv med sopsortering kostar miljoner

Östersundsbornas brist på sopsortering kostar kommunen miljonbelopp varje år, summan skulle nästan kunna halveras om folk blev bättre på att sortera sina sopor.

I dagsläget skickas brännbara sopor till Korstaverket i Sundsvall där de sedan eldas. Av de tolvtusen ton som skickas så går nästan femtusen iväg helt i onödan, enligt en undersökning som renhållingen i Östersund gjort.

Det är främst förpackningar som slängs i det brännbara torts att de skulle kunna sopsorteras i stället. Nu blir det en belastning på både miljön och ekonomin.

För kommunens del skulle kostnaderna kunna kapas med 3,8 miljoner kronor om folk sorterade bättre. Skulle Östersundsborna dessutom sortera ut komposterbara sopor så skulle kostnaden kunna minska ytterligare