Östersund/Karlstad

Utlokalisering av myndigheter granskas

Riksrevisionen ska granska effekterna av flytten av Konsumentverket och Statens folkhälsoinstitut från Stockholm till Östersund och Karlstad. På kort sikt har omlokaliseringen kostat mycket pengar för skattebetalarna och verksamheten har påverkats på ett negativt sätt.

Men forskare menar samtidigt att omorganisering leder till nystart, som kan vara gynnsam på lång sikt. Riksrevisionens granskning av omorganiseringen ska ligga till grund för liknande beslut i framtiden.