LÄNET

Samiskt idrottsförbund vill hälsosatsa

Samernas Svenska Idrottsförbund, SSIF vill ha statligt idrottsstöd, precis som Riksidrottsförbundet det skriver förbundet i ett brev till regeringen.

Syftet är bland annat att öka samernas hälsa. SSIF vill även inrätta en stiftelse som forskar om renskötarnas hälsa och som har sjukgymnaster till förfogande.

Förbundet vill även ha ett ekonomiskt bidrag på drygt 300 000 kronor för att skicka ett samiskt lag till Arctic winter games i Kanada nästa år.