JÄMTLANDS LÄN

Myggexplosion är att vänta

Nu när värmen är på gång börjar larverna att kläckas, och experter varnar för en myggexplosion.

Den blöta försommaren gör att vi får vänta oss mycket mygg i sommar.

Vid nedre Dalälven kommer årets myggbesprutning att bli den mest omfattande hittills. 2000 hektar våtmarker kommer att besprutas med det biologiska medlet Bti.