HÄRJEDALEN

Höjda avgifter för snöröjning

Det blir dyrare för dem som har kommunal snöröjning i Härjedalen. Avgiften höjs för snöröjning av utfartsvägar som är längre än 100 meter.

Det beslutade tekniska nämnden på tisdagen. När det gäller pensionärer som har en utfarsväg längre än 100 meter föreslås en höjning av avgiften till 1200 kronor, för andra höjs avgiften till 2000 kronor.

Höjningen av avgiften är en första åtgärd för att spara pengar, men vintern 2010-2011 kommer snöröjningen av 100-metersvägar att tas bort helt från kommunens service.

Dessa beslut kommer att ge en besparing på närmare 3 miljoner kronor för den tekniska- och sociala nämnden.

Tekniska nämndens beslutet kommer att tas upp i kommunfullmäktige i September.