ÖSTERSUND

Så ska Östersund bli bästa miljöbilsstad

Från att att varit bäst i landet på miljöbilar så har Östersund nu halkat ner på en andra plats, efter Göteborg. 

Under tisdagen hölls ett möte på kommunen där man diskuterade hur en minskning av antalet fordon som drivs av fossila bränslen ska genomföras.

Bland förslagen på förbättringar fanns bland annat att fler kommunbilar borde vara miljöbilar, att bygga en större biogasanläggning och att inte ta bort parkeringsförmånen som miljöbilsägare har i dagsläget.