Länet/landet

Utredningen mot Arla växer

Konkurrensverket vill utvidga sin utredning mot mejeriföretaget Arla, som misstänks för att ha utnyttjat sina starka ställning på marknaden på ett otillåtet sätt. Enligt verket har handlingar hittats som stärker misstankarna om brott mot konkurrenslagen.

Arlas syfte ska ha varit att försöka bli av med konkurrenter, som Milko, genom att teckna speciella avtal med flera stora livsmedelskedjor. Konkurrensverket begär nu tillstånd av tingsrätten att driva utredningen vidare.